MULTI MOŻLIWOŚCI DLA MANAGERÓW

Pełna kontrola i dostęp do danych z dowolnego miejsca enova365 multi gwarantuje dostęp do wszystkich aktualnych informa-cji i danych firmy poprzez dowolne urządzenie z dostępem do Internetu. System pozwala na udział w projek-tach i zadaniach czy akceptowanie decyzji nawet poprzez ekrany telefo-nów komórkowych.

MULTI MOŻLIWOŚCI
DLA HR

Samoobsługa pracownicza Pulpity do samoobsługi pracowniczej dostępne poprzez dowolne urządzenie mobilne, usprawniają zarządzanie per-sonelem. Pracownik ma stały dostęp do wniosków urlopowych, swoich grafików pracy czy danych kadrowo – płacowych. Informacja jest automatycznie dostęp-na dla wszystkich uprawionych osób, co pozwala lepiej planować harmonogramy pracy i na bieżąco reagować na braki w obsadzeniu załogi.

MULTI MOŻLIWOŚCI
DLA SPRZEDAŻY

Mobilne rozwiązania dla działów sprzedaży Rozwiązania dla zespołów handlo-wych pozwalają na planowanie wizyt sprzedażowych, przeglądanie danych kontrahenta i aktualnych informacji o stanach magazynowych. Handlowiec może też tworzyć oferty czy składać zamówienia bezpośrednio w trakcie spotkania z klientem, przez telefon do-tykowy lub tablet.