AMP ACT I

Instalacja okablowania strukturalnego

AMP ACT II

Certyfikacja, wykrywanie I usuwanie usterek w systemach okablowania strukturalnego

AMP ACT III

Projektowanie systemów okablowania strukturalnego;